Samarbejdets lyksaligheder – eller?


At samarbejde er en af de største udfordringer, vi alle står overfor.

Vi oplever os presset fra alle sider og bliver i tvivl, om vi gør vores (sam)arbejde godt nok.


Så kommer begreber som ’positiv tænkning’ og ’anerkendelse’ ind i verden og tilbyder en mulig løsningsstrategi – blot for yderligere at bidrage til tvivlen:


Hvorfor er det så svært at samarbejde?


Grundlaget i dette oplæg hviler på sandheden i Einsteins berømte ord:


Et problem kan ikke forstås på samme niveau, som det fremtræder på.


Formålet med dette foredrag er derfor at kaste lys over de universelle principper, der styrer mennesket udvikling. Dette grundlag giver jer en helt ny bevidsthed om, hvorfor det er så udfordrende at samarbejde.

"Det er i hverdagens små begivenheder, de største "guldkordkorn kan findes"

Book foredrag her


Mennesket tjener to hovedformål: Overlevelse og udvikling.

Dette faktum er genetisk indkodet i os gennem evolutionen, og uanset hvad samarbejdet går ud på, tjenes et af disse to hovedformål.


Tjenes overlevelsens formål medfører det stress – tjenes udviklingens formål medfører det engagement.


Derfor vil I få en konkret model til at udforske det vellykkede samarbejde i hverdagen, så opmærksomheden kan rettes mod at skabe mere engagement og udvikling i det daglige samarbejde.


Foredraget krydres med eksempler, som alle kender til fra hverdagslivet, da det er i hverdagens små begivenheder, de største ’guldkorn’ kan findes.


Foredraget varer 2 timer.

Prisen er 5000 kr. + moms + transport.

webdesign: elsborg grafisk • www.elsborg.dk

SQ Training • v/Pia Hansen • Løvparken 10C • 4000 Roskilde • Tlf. 40 64 72 95 • ph@sq-training.dk