Om mig


Vision

Jeg har en klar vision. Jeg er nemlig af den opfattelse, at danske virksomheder har et stort ansvar i retning af at udforske, udarbejde og tilbyde forslag til en global etisk ramme, der kan afstive en ny finansstruktur og en ny global samarbejdsstruktur, der hviler på menneskelige værdier frem for primært at virke på profit- og økonomisk konkurrence-logik.


Dette er bydende nødvendigt, hvis vi ønsker fred og menneskelig vækst i verden, og den globale finanskrise udgør da også tidens tydeligste tegn på sammenbrud af de nuværende individuelle og økonomiske værdiers magt – egoismens og griskhedens værdier står for fald.


Mission

Det er derfor min mission at facilitere udviklingsprocesser, så vi kan genfinde livets integrerende retning, som vi har tabt vores naturlige forbindelse til.

At finde ind i livets retning giver mening, fordi det samtidig åbenbarer for os, at der er højere formål med vores liv end blot de personlige.


Denne helende proces er nødvendig for at vi kan skabe et liv i balance, så vi hver især med hver vores individuelle talenter kan bidrage til udvikling af et bæredygtigt samfund, hvis sjæl hviler på de kollektive værdier frihed, selvbeherskelse, kollektiv ansvarlighed og fred - det, der gør et menneske og et samfund menneskeligt.


Projektion

Vejen til at hele sårede og forvirrede mennesker, virksomheder og samfund findes ved hjælp af vores projektive evne.

Det er muligt at projicere vores energi ind i det succesfulde og det vellykkede bæredygtige samfund. Spørgsmålet er, om vi er villige til det?

En sådan proces har fokus på almenmenneskelige udviklingsprocesser, som er den ressource – den evne, som vi alle er i besiddelse af. Her findes vejen til vores kollektive sjæl.


Hvad enten jeg faciliterer udviklings- og forandringsprocesser i virksomheder eller superviserer teams og ledere er mit udgangspunkt og procesfokus det samme:


Vi er skabt som hele mennesker, der har i os alt hvad vi skal bruge for at udvikle os og en bæredygtig verden.

The noble art of loosing face may one day save the human race and turn into eternal merit what weaker minds would call disgrace.                                                           Piet Hein
Pia Hansen

Cand.psych. og proceskonsulent Pia Hansen.

webdesign: elsborg grafisk • www.elsborg.dk

SQ Training • v/Pia Hansen • Løvparken 10C • 4000 Roskilde • Tlf. 40 64 72 95 • ph@sq-training.dk