Personaletræning og supervision


Facilitering af udviklings- og samarbejdsprocesser i teams, der arbejder med andre mennesker.


Her er metoden, der lærer dig:

• at finde ressourcen i dit kollegiale samarbejde og dit relationsarbejde med borgeren,

• at sætte dig fri af gamle negative tankemønstre og overbevisninger,

• at udvikle konstruktive idéer og finde nye handlemåder i dit kollegiale samarbejde og i dit relationsarbejde.Hvad får du ud af det?

• du lærer, hvordan du giver slip på gamle forklaringer og giver plads til nye tanker og idéer, som danner grundlag for nye handlinger,

• du lærer, hvordan du finder udviklingens potentiale i hverdagens kriser og konflikter.

• du lærer, hvordan du genererer kreativ energi, når formål, mål og engagement får lov at styre din arbejdsindsats.


Processen bevirker et skift i fokus fra problemer til ressourcer, fra personlige anliggender (og de forviklinger og diskussioner, et person-fokus ofte medfører) til udviklingsprocesser, som er formålet med opgaven.

Hvorfor er det så vigtigt?

Det er det, fordi opgavens karakter og formål hele tiden forandrer sig, og derfor må du udvikle og forandre din tænkemåde – ellers medfører det forvirring, konflikter og stress.


Hvordan foregår det?

Metoden tilegnes under 2-timers fortløbende,

faciliterende supervisioner af teams.


Hvilket fagligt grundlag hviler metoden på?

Metoden hviler på den nyeste viden om hjernens måde at bearbejde sanseindtryk på samt positiv psykologi, som beskæftiger sig med psykisk velvære og med menneskets potentiale for udvikling.


webdesign: elsborg grafisk • www.elsborg.dk

SQ Training • v/Pia Hansen • Løvparken 10C • 4000 Roskilde • Tlf. 40 64 72 95 • ph@sq-training.dk