Velkommen til SQ-TrainingPia er trænet af Richard Bowell, International anerkedt coach og forfatter, til bøgerne VisdomsProcessen og Coaching for Meaning and Purpose.

Hvorfor er det interessant?

Vi lever i en verden, hvori den eneste stabile faktor er - konstant forandring.

Det er derfor nødvendigt at udvikle egne indre processer, så de matcher forandringerne i verden – ellers kommer vi ’ud af udviklingskurs’, hvilket fører til depression, stress, angst og sammenbrud.

De mange menneskeskabte kriser og sammenbrud i verden – både individuelt, nationalt og globalt – er tegn på, at vi befinder os midt i et evolutionært udviklingsspring, hvor udfaldet kommer til at bero på vores medfødte evne til og talent for udvikling og forandring.


Et problem kan ikke forstås på samme niveau, som det fremtræder på

Vi står således midt i et markant skift i verden, hvor vi bevæger os fra teknologiens ’know-how’ logik i retning af visdommens ’know-why’ udforskende og formålssøgende logik. Vi bevæger os derfor fra at forklare alting (know-how) til at udforske og finde formål (know-why). Fokus rettes derfor væk fra fortiden og ind i fremtidens udforskende formålssøgende ’know-why’ logik.


Krise som forandringens budbringer

Vi mennesker har svært ved at forholde os til hastig forandring, og det fører til kriser i individer, i virksomheder og i verden. ’Krise’ betyder ’vendepunkt’, og derfor må lokale og globale kriser udforskes og forstås på udviklingens og forandringens universelle grundlag – en integrerende proces, hvori mennesker og virksomheder integreres i en formålssøgende, nyskabende proces.

Kun herved kan mennesker og virksomheder finde deres rette plads i den nye verden, der i øjeblikket ’påtvinger’ os at udvikle en ny opmærksomhed og forståelse af det, som allerede er.

Pia Hansen

SQ-Training ejes og drives af cand.psych. og proceskonsulent Pia Hansen.

- hvor verdens behov og dine talenter mødes, dér findes dit kald - Aristoteles

Hvad er SQ Training?

SQ Training er en enkeltmands proceskonsulentvirksomhed, der ejes og drives af cand.psych. og facilitator Pia Hansen.

SQ Training faciliterer udviklings- og forandringsprocesser for ledere og ansatte i institutioner og virksomheder.


Målgruppe og ydelse:

SQ Training tilbyder facilitering af udviklings- og forandringsprocesser – afholdt som workshops, kurser eller fortløbende supervisionsprocesser.

Formålet med disse faciliterende processer er at tilbyde en konkret ramme, hvori det er muligt at finde en harmonisk relation mellem indre og ydre formål med vores liv og virke som det hele og harmoniske menneske, vi allerede er.

En sådan bevidstgørelsesproces åbner mulighed for at udvikle en harmonisk og dynamisk relation mellem vores indre og de ydre rammer og vilkår, som vi indgår i og er en del af i hverdagen – såvel som at udvikle en dynamisk og harmonisk relation mellem virksomheder og den globale verdens forandringskrav.


Hvad er SQ?

SQ er menneskets spirituelle intelligens kvotient.

SQ er menneskets højere intelligens, der udfoldes, når vi engagerer os på en ny udforskende måde med en ny intelligens i den verden, vi allerede er en del af.

SQ er menneskets integrerende og skabende intelligens, hvormed vi overvinder den dualistiske og ofte kaotiske og angstfyldte verdensopfattelse, som vores sanseapparat fejlagtigt retter vores opmærksomhed ind i.

SQ er nu’ets intelligens og må derfor udforskes og udfoldes i nu’et.

SQ Training har netop til formål at tilbyde en ramme, hvori nu’ets intelligens udfoldes.

webdesign: elsborg grafisk • www.elsborg.dk

SQ Training • v/Pia Hansen • Løvparken 10C • 4000 Roskilde • Tlf. 40 64 72 95 • ph@sq-training.dk